Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της προσωπικότητας ENT 7w6 και 7w8;


Απάντηση 1:

Ξεκινώντας με το Enneagram # 7 (ESTP), η συγκίνηση που αναζητά τη «σφοδρή επιθυμία για ζωή» πηγαίνει για αυτό το «manchild» που επιδιώκει να ικανοποιήσει τον εαυτό του ως στόχο του, χρησιμοποιώντας την Introverted Thinking για να αξιολογήσει τις πιθανότητες του δανείζει την επιθετική και κατευθυνόμενη # 8 (ENTJ). ενώ δανείζοντας το νεύρο στο σφοδρά # 6 (ISTJ). Από τη στιγμή που οι 5/6/7/8 του Enneagram θεωρούνται οι "στοχαστές", η Thinking της MBTI καθορίζει το σκάνδαλο όσο εφαρμόζονται τα σύνολα δεξιοτήτων. # 5/6 είναι Introverted, ενώ το # 7/8 είναι Extroverted. # 5/7 παρουσιάζουν ως Perceivers στο ότι επεκτείνουν αυτο-επιδοκιμασία επιλογές, ενώ # 6/8 είναι Judger που δεν μπορούν να ξεκουραστούν μέχρι να κάνουν τη δουλειά. Το κλειδί για όλους τους τύπους είναι οι αντιδράσεις τους στην αναγκαιότητα και η εφεύρεση που πηγάζει από τις ξεκάθαρες αυστηρότητες. Ως τύποι σκέψης, # 5/6/7/8 μπορούν πάντα να απεμπλέκουν τα συναισθήματά τους για να αντιμετωπίσουν το άμεσο πρόβλημα.


Απάντηση 2:

Υπάρχουν online pdf βιβλία enneagram που πηγαίνουν στις διαφορές.

Το 7w8 είναι πιο επιθετικό, 7w6 είναι περισσότερο για την ασφάλεια, και οι δύο αγαπούν τη διασκέδαση, και οι δύο είναι φυσικοί socializers και φροντίζουν για την ομάδα επιλαχόντως, αν και όχι πάντα. Υπάρχει ακανόνιστος τόνος πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση somi dont ξέρετε πώς χάσατε όλα αυτά τα δεδομένα