Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του μεγαλύτερου τετραψήφιου και του μικρότερου πενταψήφιου αριθμού;


Απάντηση 1:

Λαμβάνοντας υπόψη τους θετικούς αριθμούς, ο μικρότερος πενταψήφιος αριθμός = 10000 και ο μεγαλύτερος 4ψήφιος αριθμός = 9999. Και η διαφορά μεταξύ τους είναι 1.

Λαμβάνοντας υπόψη θετικούς και αρνητικούς αριθμούς, ο μικρότερος 5ψήφιος αριθμός = -99999 και ο μεγαλύτερος 4ψήφιος αριθμός = 9999. Και η διαφορά μεταξύ τους είναι 109998.