Ποια είναι η ακριβής διαφορά μεταξύ του φόρου οδικής κυκλοφορίας και του φόρου διοδίων; Γιατί πληρώνουμε φόρο διοδίων ακόμη και όταν πληρώνουμε ήδη ένα μεγάλο ποσό για τον οδικό φόρο;


Απάντηση 1:

Ο οδικός φόρος πρέπει να καταβάλλεται σε ένα όχημα πριν να μπορεί να οδηγηθεί σε δημόσιο δρόμο. Συνήθως καταβάλλεται κατά την αγορά νέου οχήματος.

Ο φόρος διοδίων επιβάλλεται στα οχήματα που επιθυμούν να μετακινηθούν σε συγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους και γέφυρες. Η κρατική κυβέρνηση ή ο τοπικός φορέας θα επιβάλει φόρο διοδίων στους δρόμους ή τις γέφυρες ως μέσο ανάκτησης των χρημάτων που δαπανώνται για την κατασκευή αυτού του δρόμου ή γέφυρας. Μπορεί επίσης να επιβληθεί φόρος διοδίων για την ανάκτηση των δαπανών συντήρησης του δρόμου ή της γέφυρας.

Ο φόρος οδικής μεταφοράς είναι ως επί το πλείστον μια πληρωμή μία φορά Ωστόσο, ο φόρος διοδίων πρέπει να καταβάλλεται κάθε φορά που ένα όχημα χρησιμοποιεί τον δρόμο ή τη γέφυρα για την οποία εισπράττονται τα διόδια.

Ελπίζω αυτό να σας βοηθήσει.


Απάντηση 2:

Ο φόρος οδικής κυκλοφορίας είναι ένας φόρος που εισπράττεται σε κάθε όχημα που περνάει από το δρόμο. Μόλις καταβληθεί ο φόρος δρόμου σε ένα όχημα, μπορεί να τρέξει σε όλους τους δρόμους της πολιτείας. Ενώ τα διόδια είναι μια χρέωση του χρήστη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του δρόμου ή της γέφυρας που έχει τεθεί ως έχει. Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορικής κυριαρχίας δεν υπήρχε οδικός φόρος, αλλά υπήρχαν μόνο διόδια. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία είσπραξης διοδίων σε πολλαπλά σημεία, ο φόρος κυκλοφορίας εισήχθη αντικαθιστώντας τα διόδια ως ενοποιημένο φόρο διοδίων.

Τώρα, τα τέλη διοδίων συλλέγονται επιπλέον του οδικού φόρου σε πολλαπλά σημεία για τη χρήση μέρους των οδών ή γέφυρας που έχουν κοινοποιηθεί. Θεωρητικά, ισοδυναμεί με διπλή φορολογία και ως εκ τούτου μπορεί να ειπωθεί ότι είναι παράνομη.

Αλλά πρακτικά υπάρχει κάποια λογική στη συλλογή των διοδίων. Η κατασκευή δρόμων και γεφυρών έχει γίνει πολύ δαπανηρή. Η συνήθης κατανομή από τον προϋπολογισμό του κράτους και της κεντρικής κυβέρνησης μπορεί να μην είναι ακόμη αρκετή για να καλύψει τις συνήθεις επισκευές και το κόστος αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, οι τεράστιες δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή δρόμων και γεφυρών μπορούν να καλυφθούν μόνο με εξωτερική χρηματοδότηση ή με ειδικό προϋπολογισμό. Το ποσό που δανείστηκε από τους εξωτερικούς χρηματοδότες πρέπει να επιστραφεί με ενδιαφέρον στο μέλλον. Το ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή του εξωτερικού χρηματοδότη καλύπτεται μέσω της είσπραξης διοδίων.

Εάν η εξωτερική χρηματοδότηση δεν εξαρτάται από την κατασκευή νέων δρόμων και γεφυρών, ίσως χρειαστεί να περιμένουμε για πολύ καιρό, κατά τη διάρκεια της οποίας η κοινωνία μπορεί να στερηθεί τις υπηρεσίες νέων δρόμων και γεφυρών. Τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την κατασκευή νέων δρόμων και γεφυρών είναι πολλαπλά. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ή στη μείωση του χρόνου λειτουργίας για να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ή στην παροχή άνεσης οδήγησης και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση στο λειτουργικό κόστος των οχημάτων. Με την πληρωμή των διοδίων μόνο ένα μέρος του κόστους που εξοικονομούνται δαπανάται. Έτσι, οικονομικά είναι μια καλή επιλογή.

Ένα άλλο σημείο είναι ότι αν εξαρτηθεί η χρηματοδότηση από το κράτος για την κατασκευή νέων δρόμων και γεφυρών μπορεί να απαιτηθεί αύξηση του φόρου οχημάτων / οδικού φόρου. Εάν αυξηθεί ο φόρος οδικής κυκλοφορίας, το βάρος θα επιμερίζεται σε κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το όχημα ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι ο άμεσος χρήστης του νέου δρόμου ή της κατασκευής γέφυρας. Έτσι, είναι πιο υγιεινό να εισπράττεται φόρος από τους άμεσους χρήστες. Τα διόδια μπορούν να θεωρηθούν ως φόροι από τους άμεσους χρήστες των νέων δρόμων ή γέφυρας.


Απάντηση 3:

Ο φόρος οδικής κυκλοφορίας είναι ένας φόρος που εισπράττεται σε κάθε όχημα που περνάει από το δρόμο. Μόλις καταβληθεί ο φόρος δρόμου σε ένα όχημα, μπορεί να τρέξει σε όλους τους δρόμους της πολιτείας. Ενώ τα διόδια είναι μια χρέωση του χρήστη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του δρόμου ή της γέφυρας που έχει τεθεί ως έχει. Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορικής κυριαρχίας δεν υπήρχε οδικός φόρος, αλλά υπήρχαν μόνο διόδια. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία είσπραξης διοδίων σε πολλαπλά σημεία, ο φόρος κυκλοφορίας εισήχθη αντικαθιστώντας τα διόδια ως ενοποιημένο φόρο διοδίων.

Τώρα, τα τέλη διοδίων συλλέγονται επιπλέον του οδικού φόρου σε πολλαπλά σημεία για τη χρήση μέρους των οδών ή γέφυρας που έχουν κοινοποιηθεί. Θεωρητικά, ισοδυναμεί με διπλή φορολογία και ως εκ τούτου μπορεί να ειπωθεί ότι είναι παράνομη.

Αλλά πρακτικά υπάρχει κάποια λογική στη συλλογή των διοδίων. Η κατασκευή δρόμων και γεφυρών έχει γίνει πολύ δαπανηρή. Η συνήθης κατανομή από τον προϋπολογισμό του κράτους και της κεντρικής κυβέρνησης μπορεί να μην είναι ακόμη αρκετή για να καλύψει τις συνήθεις επισκευές και το κόστος αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, οι τεράστιες δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή δρόμων και γεφυρών μπορούν να καλυφθούν μόνο με εξωτερική χρηματοδότηση ή με ειδικό προϋπολογισμό. Το ποσό που δανείστηκε από τους εξωτερικούς χρηματοδότες πρέπει να επιστραφεί με ενδιαφέρον στο μέλλον. Το ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή του εξωτερικού χρηματοδότη καλύπτεται μέσω της είσπραξης διοδίων.

Εάν η εξωτερική χρηματοδότηση δεν εξαρτάται από την κατασκευή νέων δρόμων και γεφυρών, ίσως χρειαστεί να περιμένουμε για πολύ καιρό, κατά τη διάρκεια της οποίας η κοινωνία μπορεί να στερηθεί τις υπηρεσίες νέων δρόμων και γεφυρών. Τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την κατασκευή νέων δρόμων και γεφυρών είναι πολλαπλά. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ή στη μείωση του χρόνου λειτουργίας για να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ή στην παροχή άνεσης οδήγησης και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση στο λειτουργικό κόστος των οχημάτων. Με την πληρωμή των διοδίων μόνο ένα μέρος του κόστους που εξοικονομούνται δαπανάται. Έτσι, οικονομικά είναι μια καλή επιλογή.

Ένα άλλο σημείο είναι ότι αν εξαρτηθεί η χρηματοδότηση από το κράτος για την κατασκευή νέων δρόμων και γεφυρών μπορεί να απαιτηθεί αύξηση του φόρου οχημάτων / οδικού φόρου. Εάν αυξηθεί ο φόρος οδικής κυκλοφορίας, το βάρος θα επιμερίζεται σε κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το όχημα ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι ο άμεσος χρήστης του νέου δρόμου ή της κατασκευής γέφυρας. Έτσι, είναι πιο υγιεινό να εισπράττεται φόρος από τους άμεσους χρήστες. Τα διόδια μπορούν να θεωρηθούν ως φόροι από τους άμεσους χρήστες των νέων δρόμων ή γέφυρας.


Απάντηση 4:

Ο φόρος οδικής κυκλοφορίας είναι ένας φόρος που εισπράττεται σε κάθε όχημα που περνάει από το δρόμο. Μόλις καταβληθεί ο φόρος δρόμου σε ένα όχημα, μπορεί να τρέξει σε όλους τους δρόμους της πολιτείας. Ενώ τα διόδια είναι μια χρέωση του χρήστη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του δρόμου ή της γέφυρας που έχει τεθεί ως έχει. Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορικής κυριαρχίας δεν υπήρχε οδικός φόρος, αλλά υπήρχαν μόνο διόδια. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία είσπραξης διοδίων σε πολλαπλά σημεία, ο φόρος κυκλοφορίας εισήχθη αντικαθιστώντας τα διόδια ως ενοποιημένο φόρο διοδίων.

Τώρα, τα τέλη διοδίων συλλέγονται επιπλέον του οδικού φόρου σε πολλαπλά σημεία για τη χρήση μέρους των οδών ή γέφυρας που έχουν κοινοποιηθεί. Θεωρητικά, ισοδυναμεί με διπλή φορολογία και ως εκ τούτου μπορεί να ειπωθεί ότι είναι παράνομη.

Αλλά πρακτικά υπάρχει κάποια λογική στη συλλογή των διοδίων. Η κατασκευή δρόμων και γεφυρών έχει γίνει πολύ δαπανηρή. Η συνήθης κατανομή από τον προϋπολογισμό του κράτους και της κεντρικής κυβέρνησης μπορεί να μην είναι ακόμη αρκετή για να καλύψει τις συνήθεις επισκευές και το κόστος αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, οι τεράστιες δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή δρόμων και γεφυρών μπορούν να καλυφθούν μόνο με εξωτερική χρηματοδότηση ή με ειδικό προϋπολογισμό. Το ποσό που δανείστηκε από τους εξωτερικούς χρηματοδότες πρέπει να επιστραφεί με ενδιαφέρον στο μέλλον. Το ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή του εξωτερικού χρηματοδότη καλύπτεται μέσω της είσπραξης διοδίων.

Εάν η εξωτερική χρηματοδότηση δεν εξαρτάται από την κατασκευή νέων δρόμων και γεφυρών, ίσως χρειαστεί να περιμένουμε για πολύ καιρό, κατά τη διάρκεια της οποίας η κοινωνία μπορεί να στερηθεί τις υπηρεσίες νέων δρόμων και γεφυρών. Τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την κατασκευή νέων δρόμων και γεφυρών είναι πολλαπλά. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ή στη μείωση του χρόνου λειτουργίας για να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ή στην παροχή άνεσης οδήγησης και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση στο λειτουργικό κόστος των οχημάτων. Με την πληρωμή των διοδίων μόνο ένα μέρος του κόστους που εξοικονομούνται δαπανάται. Έτσι, οικονομικά είναι μια καλή επιλογή.

Ένα άλλο σημείο είναι ότι αν εξαρτηθεί η χρηματοδότηση από το κράτος για την κατασκευή νέων δρόμων και γεφυρών μπορεί να απαιτηθεί αύξηση του φόρου οχημάτων / οδικού φόρου. Εάν αυξηθεί ο φόρος οδικής κυκλοφορίας, το βάρος θα επιμερίζεται σε κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το όχημα ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι ο άμεσος χρήστης του νέου δρόμου ή της κατασκευής γέφυρας. Έτσι, είναι πιο υγιεινό να εισπράττεται φόρος από τους άμεσους χρήστες. Τα διόδια μπορούν να θεωρηθούν ως φόροι από τους άμεσους χρήστες των νέων δρόμων ή γέφυρας.